Ftit tal-ġranet ilu rappreżentati mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ iltaqgħu mal-Eċċellenza tagħha l-President ta' Malta Marie Louise Coleiro Preca. Waqt din il-laqgħa ġew diskussi varji temi li għandhom x'jaqsmu maż-żgħażagħ tagħna. Ġie ukoll diskuss kif jistgħu jkun hemm ħidma konġunta bejn l-Uffiċju tal-President u l-Kunsill fil-futur qarib.

Follow Us Social networks